ทางการทหาร นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 6

วิชาภาษาอังกฤษทางการทหาร นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 6

 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

 Phramongkutklao College of Medicine

 

- เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

- การฝึกออกคำสั่งทางทหาร

- ฟอร์มแนะนำตัวเวทีโลก

- ฟอร์มรายงานตัวนายทหารเวร

- ฟอร์มรายงานตัวกองกำลังนานาชาติ

- Handbook 4 in 1 (ศัพท์ทหาร, ศัพท์ทางการแพทย์, สนทนาภาษาแพทย์ และสนทนาแบบสบายสบาย)

- คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายแพทย์ของทบ. 2013