ภาษาอังกฤษ สปช.ทหาร บก. ทท.

อบรมภาษาอังกฤษ สปช.ทหาร บก. ทท.

 

1. เอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ สปช.ทหาร บก.ทท.

2. แต่ง แปล เรียบเรียง การแนะนำตนเองต่อหน้าสาธารณะหลักสูตรนายทหารงบประมาณ รุ่นที่ ๒๓

3. รายงานผู้บังคับบัญชาขณะเข้าเวรยาม

4. รายงานตัวกองกำลังนานาชาติ

5. การเดินทางต่างประเทศ

6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน