ขอเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน
 
หนังสือ กกพ.พบ. ที่ กห ๐๔๔๖.๗/๙๖๒ เรื่อง อนุมัติจัดตั้ง "คณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย"

 MEDICAL CONVERSATION HEALTH SCREENING AND ENGLISH THAI CHINESE CONVERSATION WITHOUT FEAR FOR MEDICAL PERSONNEL
สนทนาภาษาแพทย์ การคัดกรองผู้ป่วยและสนทนาภาษาอังกฤษ ไทย จีน แบบสบาย สบาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 

ผลงานวิจัย "ศึกษาเปรียบเทียบ ปัญหาการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ในวิชาทั่วไป
ของนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 และรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555"

 

คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายแพทย์ของทบ.
WRITER: COLONEL DR.WATHIT CHANYAEM AIEP (UCLA), D.B.A. (PSU) / CO-WRITER: SUTIN KATEKAO, MBA (UCLA)

พันเอก (พ.) หญิง ดร.วาทิต  จั่นแย้ม, AIEP (UCLA), D.B.A.(Pacific States University) ผู้เขียน แต่ง แปล และเรียบเรียง
อาจารย์สุทิน  เกตุแก้ว, MBA (UCLA) ผู้เขียน แต่ง แปล และเรียบเรียงร่วม